Cosul tau

Prelucrarea datelor cu caracter personal

IANNI TEX SERVICES SRL este o entitate juridică înregistrată la Registrul Comertului, denumită în continuare SenynFashion.com, care deține toate drepturile asupra platformei online senynfashion.com vă informează că politica de confidențialitate a companiei a fost adaptată la reglementările Regulamentului European privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora.

Vă asigurăm că facem toate eforturile pentru a administra datele Dumneavoastră personale în mod responsabil. Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați cu privire la orice informație referitoare la acest subiect pe adresa de [email protected].

 

SenynFashion.com colectează și prelucrează datele cu caracter personal care aparțin:

 • Vizitatorilor și utilizatorilor Website-urilor;
 • Persoanelor care contactează SenynFashion.com prin orice mijloc de corespondență disponibil în platforma web: telefon, email, formular, etc.;
 • Dacă nu faceți parte din categoriile enumerate mai sus vă rugăm să trimiteți o solicitare pe adresa [email protected] pentru a vă expedia mai multe informații despre situația Dumneavoastră.


SenynFashion.com colectează date precum:

 • Date de identificare - informații personale (nume, prenume, adresă, email, număr de telefon);
 • Informații privind interacțiunea cu site-ul  senynfashion.com. : istoric de navigare, pagini vizitate, produse adăugate în coș, tranzacții, date tehnice precum: Adresa IP utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informații de conectare, tipul și versiunea de browser, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul de operare, tipul dispozitivului de pe care se face interacțiunea.


Există mai multe modalități prin care colectăm date cu caracter personal:

 • La accesarea platformei senynfashion.com (ex. cookies);
 • La înregistrarea unei solicitări în formularele de comandă sau contact;
 • La accesarea email-urilor trimise de către senynfashion.com.

Atenție! Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (de exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătate, viața sexuală sau orientarea sexuală).

În orice alt mod de corespondență care nu este prevăzut de situațiile de mai sus.

Acordarea consimțământului cu privire la colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu este obligatorie decât în cazul unei  comenzi online sau la livrare produselor comandate.

 

Cum folosim datele și temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal?
SenynFashion.com va prelucra datele cu caracter personal numai în următoarele cazuri:

 • Pentru încheierea sau executarea unei comenzi - ca urmare a unei solicitări exprimate de dumneavoastră;
 • Pentru comunicare de marketing - doar în urma consimțământului acordat de dumneavoastră în acest scop;
 • În sprijinul interesului legitim SenynFashion.com sau al unei terțe părți (ex. construirea și gestionarea bazelor de date interne), dar și ale dumneavoastră (ex. securitate și prevenire de fraude).

Este posibil să fie nevoie de prelucrarea datelor dumneavoastră pentru îndeplinirea obligației de a comunica unor autorități publice, la cerere, informații cu caracter personal. Menționăm că, SenynFashion.com prelucrează datele cu caracter personal doar în cazul unor comenzi sau în scopul informărilor de marketing. La datele cu caracter personal mai au acces și furnizorii de servicii cu care compania este sub contract precum Netopia, Google etc.. Asigurăm confidențialitatea și siguranța datelor cu caracter personal prin intermediul unor contracte semnate cu fiecare dintre entitățile cărora le sunt divulgate aceste informații. În măsura în care lista partenerilor comerciali SenynFashion.com va fi mărită, acest lucru va fi menționat în Politica noastră de confidențialitate, iar dacă va fi nevoie de consimțământul dumneavoastră, vă vom trimite o solicitare în acest scop.

Drepturile utilizatorului
În orice moment aveți controlul asupra datelor cu caracter personal, după cum urmează:

 • Dreptul la solicitarea accesului la datele cu caracter personal, precum și la modalitatea în care acestea sunt prelucrate;
 • Dreptul la rectificarea datelor care sunt incorecte sau nu mai sunt de actualitate;
 • Dreptul la ștergerea datelor din bazele de date a SenynFashion.com;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal poate fi realizată într-o serie de situații stabilite prin lege;
 • Dreptul la opoziția prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal, care pot fi obținute într-un format comun sau transferate unui alt operator economic la alegerea dumneavoastră;
 • Dreptul la retragerea consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a depune plângere la autoritatea competentă, în cazul în care sesizați nereguli.


Securitatea datelor
Pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal de care suntem responsabili, SenynFashion.com face următoarele demersuri:

 • Anonimizează, în măsura în care este posibil, datele cu caracter personal;
 • Colectează doar datele strict necesare pentru scopurile menționate în secțiunea dedicată;
 • Limitează accesul la date la un număr minim de parteneri comerciali.
SenynFashion.com foloseste cookie-uri pentru a îmbunătăți navigarea Dvs. Prin deschiderea link-urilor de pe acest site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor.